ИЗМАМА С ЛЕКАРСТВА: Използваха името на проф. Петров в реклама за медикаменти