Какво ще стане с Тютюневия град, изчезнал сред пламъците