Прекратено е издирването на детето, изчезнало в Дунав край Силистра