За болестта на Бехтерев и регионален форум "сега вече знаете" Пловдив - Утро по Dc Tv