Управителят на БНБ: Бюджет 2024 създава предпоставки за дисбаланс в икономиката