Какво е състоянието на необитаваните жилища в страната?