Оранжев код в 11 области в централните и югоизточни части в сряда