Зайкова: Новият парламент едва ли ще просъществува