Бизнесът и синдикатите не се разбраха за размера на минималната работна заплата