Какви са нагласите на партиите за кабинета „Денков-Габриел”