Стотици психично болни живеят години наред в психиатрията