ПЪРВА ПРИСЪДА ЗА ТЪРГОВИЯ С ВОТ: Каква е била схемата и колко е струвал един глас