София и Скопие със съвместни действия срещу инциденти при честването на Гоце Делчев