За идеите, които ни обединяват и за новите разделителни линии