Сеир за Купата! Кепа отсвири тотално Сари, отказа да излезе