ОКОНЧАТЕЛНО: Парламентът прие държавния бюджет за 2018 година