Златните ни момичета раздадоха топла супа на хора в нужда