ПРОМЕНИ В ТЕЛК: От 15 октомври влиза в сила нова електронна система