Николай Костов: Доволен съм, сигурен съм, че всеки на когото бъде предложен договор, ще подпише