Може ли фотосинтезата да бъде имитирана в лабораторни условия