ББР може да финансира строежа на нови детски градини