Камен Донев: Трябва да се вземат мерки за борбата с простака