Пламен Димитров: Доходите трябва да се увеличат ударно преди влизането в еврозоната