Весела Димитрова: Стараем се да правим добри неща с ансамбъла