Отпада задължението за изготвяне на график за отпуските