Проф. Милошев: Основно генетични са причините за тежко заболяване от COVID-19