Скок на цената на водата и природния газ от Нова година