ЗЕМЯ ЗА 2 ЛЕВА НА КВАДРАТ: От какво зависят оценките на независимите изпълнители?