Десетки украинци намериха подслон в хотелски бази във Варна