ПРОЕКТЪТ НА ПЕТКОВ И ВАСИЛЕВ: Възможно ли е „мнозинство на почтените”?