Властите във Венеция насърчават хората да пият вода от обществените фонтани