Започна разчистването на плаващото сметище в р. Искър