Литературата за Холокоста и нейната гореща автентичност