Жители на Дебръщица с подписка за поставяне на легнали полицаи в селото