ОПАСНА МОДА: Родители подлагат децата си на „здравословни” глад и жажда?