Стотици подадоха ръка на „момчето със синия костюм”