Страните от ЕС са разделени по темата за ядрената енергия