Отложиха гледането на мерките на Петя Банкова и Стефан Димитров