Деси, Никол и Гери за промените в климата и живота