Д-р Стойчо Кацаров: Организацията на здравната система е лоша