Следователите избират свой представител за новия състав на ВСС