МС разглежда Териториалните планове за справедлив преход