Ваксинационни пунктове заработиха в три столични мола