Бързата реакция на пожарникарите е спряла разпространението на огъня в апартамента в Петрич