Първи коментари на втория тур на изборите в Плевен