Всеки трети работодател ще наема нови кадри през 2019 г.