„Останалото е пепел” - филм за историята на банкера Атанас Буров