Д-р Мими Виткова: Няма яснота за производствената цена и надценката на медицинските изделия