Какво са казали известни личности за евреите и каква е същността на фанатичната им религия