Как е възможно да тече ток по улична шахта и кой е отговорен